Steun ons

 

Concertkoor Baarn is voor de uitvoering van concerten afhankelijk van onder meer de bijdragen van sponsors, adverteerders en donateurs. De contributie van koorleden is niet toereikend om de jaarlijkse projecten te kunnen uitvoeren.

Verder staat 2023 in het teken staan van ons 125-jarig jubileum. Concertkoor Baarn hoopt twee bijzondere concerten te geven in het voor- en najaar. Hierbij is uw steun van harte welkom! Bij voorbaat heel hartelijk dank!

U kunt ons op verschillende manier steunen:

 

Sponsor worden

– de sponsorbijdrage is € 500 per jaar,
– de naam van uw bedrijf en uw bedrijfslogo worden vermeld op de sponsorpagina van onze website, in de nieuwsbrieven en in de programmaboekjes van onze concerten,
– tevens wordt een link naar uw website vermeld,
– uw advertentie op ½ A5-formaat wordt opgenomen in de programmaboekjes en de nieuwsbrieven, 2x per jaar,
– u heeft recht op 2 vrijkaarten per jaar voor een van de concerten,
– op Facebook wordt een post geplaatst.

 

Adverteren

– uw advertentie wordt geplaatst in de programmaboekjes en de nieuwsbrieven, 2x per jaar:
– € 60 per jaar voor ¼ A5,
– € 120 per jaar voor ½ A5,
– € 240 per jaar voor 1/1 A5,
– uw bedrijfslogo wordt geplaatst op de advertentiepagina van onze website
 

Vriend worden (donateur)

– u wordt vriend door een jaarlijks bedrag aan ons te doneren,
– bij een donatie van € 50 of meer heeft u recht op één vrijkaart voor één van de concerten.
Concertkoor Baarn is blij met elke donatie!

Heeft u interesse om sponsor of adverteerder te worden of wilt u vriend worden van Concertkoor Baarn?
Neem dan contact op met Jef Neijs, e-mail: penningmeester@concertkoorbaarn.nl  of tel: 06-1976 8016. Bijvoorbaat dank!