CKB Logo

Concertagenda

 

Cultureel Centrum De Rank

zaterdag 26 november 2022 | 16.00 uur
Cultureel Centrum De Rank, Soest

NAJAARSCONCERT
‘KANTORS VAN DE THOMASKIRCHE IN LEIPZIG’

 

Programma
 
Uns ist ein Kind geboren – Johann Kuhnau (1660-1722) 
Nun komm, der Heiden Heiland – Michael Praetorius (1571-1621)
Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen, GWV 1104/34 Christoph Graupner (1683-1760)
Daran ist erscheinen die Liebe Gottes, TWV 1:165 Georg Telemann (1681-1767)
Christum wir sollen loben schon – Lucas Osiander (1534-1604)
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 180) –  Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Medewerkenden
Solisten
Wybe Kooijmans orgel
Barokorkest van Concertkoor Baarn
Anthony Scheffer dirigent

Toegangsprijs (inclusief programmaboekje en een drankje): € 22,50 | € 10,00 jongeren t/m 18 jaar en studenten.
Kaartverkoop: Tel:06-1976 8016 of penningmeester@concertkoorbaarn.nl en aan Cultureel Centrum de Rank, Soest (alleen pinnen).

 

Toelichting concertprogramma

Het programma is een verzameling van adventscantates. De componisten die ik heb uitgekozen hebben allemaal een connectie met Johann Sebastian Bach, en specifiek rondom het Thomaskantoraat van in Leipzig. Johann Kuhnau was de voorganger van Bach als cantor in de Thomaskirche van Leipzig. Toen Kuhnau overleed, moest er een nieuwe cantor benoemd worden. Het stadsbestuur had een aantal kandidaten in gedachten. De eerste kandidaat was Georg Philipp Telemann, een kennis van Bach. Daarna viel de keus op Christoph Graupner uit Darmstadt. Beide heren kregen een verhoging van hun salaris om bij hun aanstelling te blijven. De derde keuze was Bach, die na aanbeveling van Telemann en Graupner uiteindelijk de nieuwe Thomas- cantor werd. Na een moeizame start en veel problemen met het stadsbestuur, bleek Bach uiteindelijk de meest succesvolle en beroemdste cantor van Leipzig. In dit programma maken we kennis met de muziek van componisten waarmee we de context van Bach nog beter leren begrijpen. Telemann en Graupner hadden immers een grotere staat van dienst dan Bach zelf in die tijd.             Lees verder


2023 – JUBILEUM JAAR CONCERTKOOR BAARN

Concertkoor Baarn (CKB) met de Koninklijke Oratorium Vereniging (KOV) Utrecht gaan op 22 en 23 april 2023 een duo-jubileumconcert/voorjaarsconcert geven. Beide koren vieren hun jubileumjaren: KOV Utrecht bestaat 170 jaar en CKB 125 jaar en beide koren worden geleid door dirigent Anthony Scheffer.

Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht, opgericht in 1853, is een van de oudste koren van Utrecht. Begonnen als Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang was het voornaamste doel van het koor om het zingen van psalmen en gezangen in de kerken te verbeteren. Na een paar jaar werd het repertoire uitgebreid met ‘Feestgezang of andere muziek’ en werd er jaarlijks een ‘Feestelijke Bijeenkomst’ georganiseerd. Lees verder 

Concertkoor Baarn werd opgericht in 1898 door een groep mensen die begon met het zingen van klassieke muziek. Ze noemden zich ‘Halleluja’. In 1936 werd de naam gewijzigd in ‘Christelijke Oratorium Vereniging’ te Baarn. In 1995 werd de naam veranderd in ‘Concertkoor Baarn’. Het koor telt nu 50 leden.


zaterdag 22 april 2023, UTRECHT    /    zondag 23 april 2023, BAARN

DUO-JUBILEUMCONCERT

Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht en Concertkoor Baarn

Programma
Mis in C, KV 427  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Te DeumFranz Joseph Haydn (1732-1809)
Symfonie nr. 8 in F majeur, op. 93 – Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Medewerkenden
Solisten
Koninklijke Oratorium Vereniging (KOV) Utrecht
Concertkoor Baarn
Duco Burgers / Wybe Kooijmans orgel
Orkest
Anthony Scheffer dirigent


donderdag 4 mei 2023 | Paaskerk, Baarn

HERDENKINGSCONCERT

Programma
Requiem in d-mineur en Locus Iste – Anton Bruckner (1824-1896)
Kyrie (uit Mis in C, KV 427)  en Ave Verum – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Paaskerk, Baarn

 

Medewerkenden
Solisten
Concertkoor Baarn
Wybe Kooijmans orgel
Barokorkest van Concertkoor Baarn
Anthony Scheffer dirigent

Toegangsprijs € 10,00


november 2023 |

JUBILEUMCONCERT

CONCERTKOOR BAARN (1898-2023)

Het programma en datum worden later bekendgemaakt.