CKB Logo

Concertagenda

 

zaterdag 26 november 2022, 16.00 uur | Cultureel Centrum de Rank, Soest

NAJAARSCONCERT : ‘Kantors van de Thomaskirche in Leipzig’

 
Programma
 
Uns ist ein Kind geboren – Johann Kuhnau (1660-1722) 
Nun komm, der Heiden Heiland – Micheal Praetorius (1571-1621)
Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen, GWV 1104/34 Christoph Graupner (1683-1760)
Daran ist erscheinen die Liebe Gottes, TWV 1:165 Georg Telemann (1681-1767)
Christum wir sollen loben schon – Lucas Osiander (1534-1604)
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 180) –  Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Medewerkenden
Solisten
Wybe Kooijmans orgel
Barokorkest van Concertkoor Baarn
Anthony Scheffer dirigent

 

Toelichting concertprogramma

Het programma is een verzameling van adventscantates. De componisten die ik heb uitgekozen hebben allemaal een connectie met Johann Sebastian Bach, en specifiek rondom het Thomaskantoraat van in Leipzig. Johann Kuhnau was de voorganger van Bach als cantor in de Thomaskirche van Leipzig. Toen Kuhnau overleed, moest er een nieuwe cantor benoemd worden. Het stadsbestuur had een aantal kandidaten in gedachten. De eerste kandidaat was Georg Philipp Telemann, een kennis van Bach. Daarna viel de keus op Christoph Graupner uit Darmstadt. Beide heren kregen een verhoging van hun salaris om bij hun aanstelling te blijven. De derde keuze was Bach, die na aanbeveling van Telemann en Graupner uiteindelijk de nieuwe Thomas- cantor werd. Na een moeizame start en veel problemen met het stadsbestuur, bleek Bach uiteindelijk de meest succesvolle en beroemdste cantor van Leipzig. In dit programma maken we kennis met de muziek van componisten waarmee we de context van Bach nog beter leren begrijpen. Telemann en Graupner hadden immers een grotere staat van dienst dan Bach zelf in die tijd.

Het programma begint met de cantate Uns ist ein Kind geboren van Johann Kuhnau. Jarenlang werd het stuk onder de naam van Bach uitgevoerd, echter blijkt het virtuoze stuk van zijn voorganger te zijn geweest.

Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen, GWV 1104/34 van Christoph Graupner is een intieme cantate voor de Adventtijd. Graupner werkte aan het hof in Darmstadt waar de operacultuur floreerde. Kenmerken van zijn muziek is de bijzondere bezetting aan instrumentalisten en de bijzondere doch treffende sfeer in zijn cantates die ook te horen zullen zijn in de uitvoering van het Concertkoor Baarn.

Georg Philipp Telemann’s cantate Daran ist erscheinen die Liebe Gottes (1717) is een typische cantate van Telemann. Oorspronkelijk voor een andere tijd in het liturgische jaar treft het stuk mooi de komst van Christus en dus geschikt voor deze tijd van het jaar.

We sluiten af met een cantate van Bach. Het is voor de hand liggend om een advents- of kerstcantate te kiezen (of beter nog de cantate die Bach schreef voor zijn sollicitatie in Leipzig) maar het concertkoor voert een andere cantate uit. Schmücke dich, o liebe Seele is één van de mooiste cantates uit die toepasbaar is voor het hele jaar. Dit stuk willen we het publiek niet onthouden.

Anthony Scheffer, dirigent CKB
2 juni 2022


2023 – JUBILEUM 125 JAAR CONCERTKOOR BAARN

Concertkoor Baarn met de Koninklijke Oratorium Vereniging (KOV) Utrecht gaan een gezamenlijk voorjaarsconcert geven. Beide koren vieren hun jubileumjaren: KOV Utrecht bestaat 170 jaar en CKB 125 jaar en beide koren worden geleid door dirigent Anthony Scheffer.

 

Foto: KOV Utrecht

 

 


zaterdag 22 april 2023, UTRECHT
zondag 23 april 2023, BAARN

DUO-JUBILEUMCONCERT

Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht en Concertkoor Baarn

Programma
Mis in C, KV 427  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Te DeumFranz Joseph Haydn (1732-1809)

Medewerkenden
Solisten
Koninklijke Oratorium Vereniging (KOV) Utrecht
Concertkoor Baarn
Wybe Kooijmans orgel
Orkest
Anthony Scheffer dirigent


donderdag 4 mei 2023 | Baarn

HERDENKINGSCONCERT

Programma
Requiem in d-mineur – Anton Bruckner (1824-1896)

Medewerkenden
Solisten
Concertkoor Baarn
Wybe Kooijmans orgel
Barokorkest van Concertkoor Baarn
Anthony Scheffer dirigent


november 2023 |

JUBILEUMCONCERT

CONCERTKOOR BAARN (1898-2023)

Het programma en datum worden later bekendgemaakt.