CKB Logo

Welkom

Concertkoor Baarn werd opgericht in 1898 door een groep mensen die begon met het zingen van klassieke muziek. Ze noemden zich ‘Halleluja’. In 1936 werd de naam gewijzigd in ‘Christelijke Oratorium Vereniging’ te Baarn. In 1995 werd de naam veranderd in ‘Concertkoor Baarn’. Het koor telt nu 45 leden.
Sinds november 2018 wordt het geleid door dirigent Anthony Scheffer.

Concertkoor Baarn heeft een eigen geluid en voordracht, waardoor ieder concert weer een nieuwe beleving is. U bent als luisteraar en als projectlid van harte welkom bij ons koor!

Opstarten na de corona-lockdowns

Toen versoepelingen van de coronamaatregelen ingingen, werd samen zingen in de buitenlucht toegestaan. Een opluchting na vele maanden van zoomrepetities.
Henk Drost, koorlid en eigenaar van Paardenpension Vrede ’t Best in Hilversum, bood de Paardenbak als repetitieruimte aan. Er was meer dan genoeg ruimte om de 1,5 m afstand te handhaven.
Vanaf 30 juni repeteren we in de Open Hof in Soest.
Zo kunnen we iedere woensdagavond binnen repeteren met voldoende onderlinge afstand.

Geweldige bijdragen ontvangen

Concertkoor Baarn is enorm verrast met de prachtige opbrengst van de digitale collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds. Op 20 juni overtreft het totaalbedrag van ruim 1200 euro onze verwachting. Het is hartverwarmend om te merken dat onze achterban, ons publiek, het koor blijft steunen! Het Prins Bernhard Cultuurfonds en bijdragen aan de collecte stelden ons in staat te blijven repeteren en ons voor te bereiden op de tijd na corona.

Wat verlangen wij, de koorleden, maar dus ook u, ons publiek, naar het moment dat we elkaar weer kunnen treffen bij een concert.
Hou de website in de gaten!
Onderstaand kunt u Concertkoor Baarn al zien en horen; een verrassing voor u en teken dat wij in coronatijd met creativiteit zijn doorgegaan met prachtige muziek.

Alle gevers hartelijk dank!

Yvonne van Bommel
voorzitter Concertkoor Baarn

Verrassing

Concertkoor Baarn zingt Jesu Rex Admirabilis van Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594).
Kijk en luister hier.

Concertkoor Baarn in coronatijd

Door de coronamaatregelen was gezamenlijk repeteren sinds maart 2020 niet mogelijk. Bovendien moesten de geplande concerten voor 2020 afgelast worden.

Gelukkig heeft het koor twee manieren gevonden waardoor toch het contact tussen de koorleden bleef.
Het bestuur bracht samen met de dirigent het blad ‘Koorantaine’ uit dat bedoeld is voor het verstrekken van informatie maar ook voor de gezelligheid. In het blad staan alle ontwikkelingen van het RIVM over samenzingen in de corona-tijd, achtergrondmuziek waarmee wij mee bezig zijn, luistertips van onbekende maar schitterende koormuziek. Tot nu toe zijn 29 edities uitgegeven.
Via de wekelijkse Zoomrepetities was het mogelijk te blijven repeteren.

Verder deed het koor mee aan de Mobiele Collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds van 28 mei tot 5 juni 2021. De opbrengst is bedoeld om ons te helpen bij de voorbereiding van het najaarsconcert als het weer kan.

Concertkoor Baarn in de pers

Sinds de lockdowns proberen we onze sponsors, vrienden en publiek extra op de hoogte te houden van de kooractiviteiten, zoals over de zoomrepetities. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de Baarnsche Courant.
Lees verder ‘In de media