CKB Logo

Vrolijke belevenis in Soester ‘concertgebouw’

Wat een geluk dat het najaarsconcert van het Concertkoor Baarn afgelopen zaterdag in De Open Hof in Soest kon doorgaan! De dag ervoor luisterden de vijftig koorleden en dirigent Anthony Scheffer in grote spanning naar de persconferentie van premier Mark Rutte.

Aldus de recensie van Piet van Dijk in de Baarnsche Courant van 17 november 2021.
De openingswoorden van de voorzitter staan hier.
Lees de hele recensie hier.

Welkom

Concertkoor Baarn werd opgericht in 1898 door een groep mensen die begon met het zingen van klassieke muziek. Ze noemden zich ‘Halleluja’. In 1936 werd de naam gewijzigd in ‘Christelijke Oratorium Vereniging’ te Baarn. In 1995 werd de naam veranderd in ‘Concertkoor Baarn’. Het koor telt nu 50 leden.
Sinds november 2018 wordt het geleid door dirigent Anthony Scheffer.

Concertkoor Baarn heeft een eigen geluid en voordracht, waardoor ieder concert weer een nieuwe beleving is. U bent als luisteraar en als projectlid van harte welkom bij ons koor!

Concertkoor Baarn in coronatijd

Het coronavirus en de lockdowns hebben een impact gehad op de koorsector en dus ook op ons koor. Gelukkig heeft het bestuur samen met de dirigent ervoor gezorgd dat wij via de Zoomrepetities bleven zingen en nieuw repertoire instudeerden. Ook bracht het bestuur het blad ‘Koorantaine’ uit waardoor het contact tussen de koorleden en het bestuur bleef bestaan. Toen de versoepelingen van de coronamaatregelens ingingen, werd samenzingen in de buitenlucht toegestaan. Later werden de maatregelen nog verder versoepeld en van 30 juni tot het najaarsconcert repeteerden wij in De Open Hof te Soest. De zaal heeft veel ruimte om te zorgen dat het koor coronaproof kon blijven zingen. Lees verder… In de media