Repetitor

Wybe Kooijmans kreeg zijn eerste pianolessen op achtjarige leeftijd, zijn eerste orgellessen op veertienjarige leeftijd aan de Verenigde Muzieklycea te Hilversum. In 1984 studeerde hij af in hoofdvak orgel (bijvak piano) aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hierna volgde hij enige malen de Masterclass voor Interpretatie en Improvisatie van de beroemde Franse organist Jean Guillou.

Na vanaf 1975 werkzaam te zijn geweest als organist in verschillende kerken in het Gooi werd hij in 1987 benoemd als een der organisten van de Grote Kerk in Naarden. Sinds 2004 is hij er hoofdorganist. Op het monumentale Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte hij meerdere cd-opnamen.

Als organist geeft hij in Nederland geregeld concerten, internationaal speelde hij in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada, Zwitserland en Rusland, alwaar hij in oktober 2007 het nieuwe orgel in de Philharmonie in Novosibirsk inwijdde.

Als begeleider heeft hij veel ervaring opgedaan bij de vele koren en solisten die hij in de loop der jaren muzikaal terzijde stond. Wybe Kooijmans is al vele jaren repetitor van Concertkoor Baarn en van de Nederlandse Händelvereniging. Van 2000 tot 2004 maakte hij deel uit van de werkgroep Zingend Geloven; voor enkele gelijknamige liedbundels componeerde hij een aantal kerkmelodieën. Tevens publiceerde hij een aantal koraalbewerkingen voor orgel.