CKB Logo

Koordag

Voorafgaande aan een concert worden koordagen georganiseerd om de uit te voeren muziek intensief te studeren.
Hoewel deze dag niet bedoeld is als een algemene leden-vergadering gebruikt de voorzitter deze gelegenheid om iets te vertellen over de sfeer in het koor, de plannen en kunnen leden allerlei vragen stellen.

Daarna presenteert de dirigent een overzicht van de geplande concerten. Hij vertelt uitgebreid over de componisten van de werken die het koor gaat uitvoeren en de achtergrond van de muziek. Sommige componisten zijn minder bekend bijvoorbeeld J. Kuhnau maar ook de bekenden zoals J. S. Bach, krijgen voldoende aandacht. Uitleg over hoe en waarom hun werk is gecomponeerd is altijd interessant om te weten. Het wordt dan een soort masterclass of een studiedag die erg gewaardeerd is door de koorleden.

Verder is het altijd een gezellige en ontspannende zaterdagochtend die de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten buiten de gewone koorrepetities. Ook mede dankzij de vrijwilligers die zorgen voor de lekkernijen op die dag.