HSO

Dit orkest is al 29 jaar bekend als het top koorbegeleidingsorkest van Nederland. Voortgekomen uit het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland trad het orkest vele jaren op als Randstedelijk Begeleidings Orkest, later als RBO Sinfonia. Ondanks de veranderingen in het culturele veld gaat het orkest verder, maar onder de naam Holland Symfonie Orkest. Onder deze naam traden de musici al op sinds het jaar 2000 bij andere concerten dan koorbegeleidingen.

HSO heeft al 220 koren in 130 gemeenten begeleid. Per jaar ondersteunt HSO ongeveer 65 uitvoeringen van amateurkoren met professionele solisten en dirigenten. Naast concerten in middelgrote en kleine steden, meestal in historische monumenten / kerken, speelt HSO ook op de grote Nederlandse podia, o.a. het Concertgebouw te Amsterdam (al 115 keer), De Doelen te Rotterdam, en de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag.

Het orkest kan bestaan uit een enkele musicus tot groot orkest, afhankelijk van wat het uitvoerende koor nodig heeft. Het repertoire bestaat uit 1250 verschillende werken van 310 componisten. HSO begeleidde al 1800 koorconcerten en educatieve concerten!

Dankzij de begeleiding van HSO krijgen koren de mogelijkheid zich te presenteren in een professionele setting, wat de kwaliteit van de amateurkoorzang ten goede komt.
Omdat een vaste groep professionele freelancemusici deel uitmaakt van het orkest, is de kwaliteit van de koorbegeleidingen gewaarborgd.

Veel informatie over HSO is te vinden op de website www.koorbegeleidingen.nl
Holland Orkest Combinatie vormt de organisatorische koepel van het orkest.