CKB Logo

Vrienden

Het Concertkoor Baarn is naast de lidmaatschapsgelden van haar leden afhankelijk van subsidies, sponsors en van donaties van vrienden. De vrienden van Concertkoor Baarn zijn trouwe bezoekers van onze concerten. Zij steunen ons met een jaarlijkse bijdrage, worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en krijgen korting of gratis toegang tot onze concerten.

Wilt u vriend worden? Neem dan contact op met onze penningmeester door te mailen naar penningmeester@concertkoorbaarn.nl.