CKB Logo

Sponsors

Het Concertkoor Baarn is naast de lidmaatschapsgelden van haar leden afhankelijk van subsidies, sponsors en van donaties van vrienden. De sponsors van Concertkoor Baarn dragen het koor een warm hart toe. De sponsors steunen ons met een jaarlijkse bijdrage en adverteren daarvoor in de plaats in onze nieuwsbrief, de programmaboekjes van de concerten en hun logo zal binnenkort hieronder zichtbaar op onze website. Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester, Jef Neijs, via penningmeester@concertkoorbaarn.nl.